DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Buvikselva

Vassdragsnummer

122.2Z

Gytebestandsmål laks :

309 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Trøndelag

Utløpskommune:

Skaun

Lengde lakseførende strekning:

2,9 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Trondheimsfjorden

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært dårlig
Svært god/god
Svært dårlig

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
Fysiske inngrepIkke avgjørende
JordbrukstilsigAvgjørende
LakselusIkke avgjørende
Rømt oppdrettslaks
VassdragsreguleringerAvgjørende
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært dårlig
Svært god/god
Svært dårlig
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksIngen
Fremmede fiskearterIngen
LakselusModerat
VannkraftutbygdJa
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftLiten
OverbeskatningModerat
MiljøgifterIngen
SamferdselLiten
ArealinngrepIngen
LandbrukLiten
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseModerat
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:15.06 - 15.08


Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per fisker 10 laks.  

Lager pdf. Vennligst vent ...