DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Lakselva (Vestpollen)

Vassdragsnummer

179.332Z

Gytebestandsmål laks :

61 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Nordland

Utløpskommune:

Vågan

Lengde lakseførende strekning:

Ikke oppgitt

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Moderat
Ikke vurdert
Moderat

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
LakselusAvgjørendeIkke avgjørende
Rømt oppdrettslaks
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Moderat
Ikke vurdert
Moderat
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksLiten
Fremmede fiskearter
LakselusIngen
VannkraftutbygdNei
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftIngen
Overbeskatning
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseLiten
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:01.07 - 31.07
Sjøaure:01.07 - 31.08
Sjørøye:01.07 - 31.08


Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.

Det er kun tillatt å fiske i Ternvatnet.  

Lager pdf. Vennligst vent ...