DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Moaelva

Vassdragsnummer

107.3Z

Gytebestandsmål laks :

406 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Møre og Romsdal

Utløpskommune:

Fræna

Lengde lakseførende strekning:

12,9 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært god
Svært god/god
Svært god/ god

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
LakselusAvgjørende
Rømt oppdrettslaks
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært god
Svært god/god
Svært god/ god
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksIngen
Fremmede fiskearterLiten
LakselusStor
VannkraftutbygdNei
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftIngen
OverbeskatningIngen
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukLiten
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseModerat
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:01.06 - 15.08
Sjøaure:01.06 - 15.08
  

Lager pdf. Vennligst vent ...