DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Ingen

Vassdragsnummer

055.7Z

Gytebestandsmål laks :

425 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Hordaland

Utløpskommune:

Os

Lengde lakseførende strekning:

24,4 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Moderat
Moderat

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
LakselusAvgjørende
Rømt oppdrettslaks
Andre forholdIkke avgjørende
Andre forhold spesifisert:Introduserte arter
TilleggsopplysningerGjedde
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Moderat
Moderat
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksLiten
Fremmede fiskearterLiten
LakselusStor
VannkraftutbygdNei
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftIngen
OverbeskatningLiten
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseModerat
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:15.06 - 15.09
Sjøaure:15.07 - 15.09


Døgnkvote per fisker: 2 laks.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.  

Lager pdf. Vennligst vent ...