DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Steinslandsvassdraget

Vassdragsnummer

064.Z

Gytebestandsmål laks :

598 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Hordaland

Utløpskommune:

Modalen

Lengde lakseførende strekning:

8,4 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Fjordene rundt Osterøy

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Dårlig/svært dårlig
Ikke vurdert
Dårlig/svært dårlig

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
ForsuringIkke avgjørende
LakselusIkke avgjørende
Rømt oppdrettslaks
VassdragsreguleringerIkke avgjørende
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Dårlig/svært dårlig
Ikke vurdert
Dårlig/svært dårlig
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringLiten
Kobber
Rømt oppdrettslaksIngen
Fremmede fiskearter
LakselusStor
VannkraftutbygdJa
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftLiten
Overbeskatning
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseModerat
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:15.07 - 15.09
Sjøaure:15.07 - 15.09
  

Lager pdf. Vennligst vent ...