DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Ingen

Vassdragsnummer

006.1Z

Gytebestandsmål laks :

Ikke oppgitt kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Oslo

Utløpskommune:

Oslo

Lengde lakseførende strekning:

1,6 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Fangstdata er ikke tilgjengelig

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Ikke vurdert
Ikke vurdert
Ikke vurdert

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
ForurensningAvgjørende
Fysiske inngrepAvgjørende
Rømt oppdrettslaks
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Ikke vurdert
Ikke vurdert
Ikke vurdert
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen


Laks:01.08 - 30.08
Sjøaure:01.08 - 30.08
  

Lager pdf. Vennligst vent ...