DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Ingen

Vassdragsnummer

236.Z

Gytebestandsmål laks :

1102 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Finnmark

Utløpskommune:

Berlevåg

Lengde lakseførende strekning:

12 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Ja

Utløp i nasjonal laksefjord:

Kongsfjorden

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Moderat
Moderat

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
Rømt oppdrettslaks
VassdragsreguleringerAvgjørende
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Moderat
Moderat
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksIngen
Fremmede fiskearterModerat
LakselusIngen
VannkraftutbygdJa
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftLiten
OverbeskatningIngen
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseModerat
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:01.06 - 31.08


Fredningssoner: Fra merke 120 m nedenfor nedre laksetrapp til merke 150 m ovenfor Fossvatn. Ryggarielva. Fra og med Gressdammen til nedkanten av kulp ved Steinfossen.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Ikke åpnet for fiske av sjørøye på grunn av:
Andre årsaker (ikke spesifisert)  

Lager pdf. Vennligst vent ...