DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Imsa

Vassdragsnummer

029.2Z

Gytebestandsmål laks :

Ikke oppgitt kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Rogaland

Utløpskommune:

Sandnes

Lengde lakseførende strekning:

1 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Fangstdata er ikke tilgjengelig

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God/svært god
Ikke vurdert
God/svært god

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
LakselusAvgjørende
Rømt oppdrettslaks
Andre forholdAvgjørende
TilleggsopplysningerForskningsaktivitet.
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God/svært god
Ikke vurdert
God/svært god
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksIngen
Fremmede fiskearter
LakselusIngen
VannkraftutbygdNei
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftIngen
Overbeskatning
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukLiten
AvløpIngen
Annen_vannbrukLiten
FareklasseLiten
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018
  

Lager pdf. Vennligst vent ...