DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Ingen

Vassdragsnummer

002.111Z

Utløpsfylke:

Østfold

Utløpskommune:

Halden

Lengde lakseførende strekning:

7,8 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Fangstdata er ikke tilgjengelig

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Ikke registrert
Ikke vurdert
Ikke registrert

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
ForurensningIkke avgjørende
Fysiske inngrepAvgjørende
JordbrukstilsigAvgjørende
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Ikke registrert
Ikke vurdert
Ikke registrert
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen


Bekken er fredet hele året. Utvidet fredningssone ved utløp.

Ikke åpnet for fiske av sjøaure på grunn av:
Svært lavt høstbart overskudd
  

Lager pdf. Vennligst vent ...