DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Ingen

Vassdragsnummer

005.4Z

Gytebestandsmål laks :

20 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Oslo

Utløpskommune:

Oslo

Lengde lakseførende strekning:

1,8 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God/svært god
Ikke vurdert
God/svært god

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
Fysiske inngrepIkke avgjørende
Rømt oppdrettslaks
VassdragsreguleringerAvgjørende
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God/svært god
Ikke vurdert
God/svært god
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksIngen
Fremmede fiskearter
LakselusIngen
VannkraftutbygdNei
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftIngen
Overbeskatning
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpLiten
Annen_vannbrukLiten
FareklasseLiten
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:15.06 - 15.10
Sjøaure:15.06 - 15.10


Ikke åpnet i perioden 01.07–31.07.  

Lager pdf. Vennligst vent ...