DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Gaularvassdraget

Vassdragsnummer

083.Z

Gytebestandsmål laks :

1443 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Sogn og Fjordane

Utløpskommune:

Gaular

Lengde lakseførende strekning:

14,5 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Ja

Utløp i nasjonal laksefjord:

Dalsfjorden

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Svært god/god
God

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
Forsuring
LakselusAvgjørende
Rømt oppdrettslaks
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Svært god/god
God
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringLiten
Kobber
Rømt oppdrettslaksLiten
Fremmede fiskearterLiten
LakselusModerat
VannkraftutbygdNei
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftIngen
OverbeskatningIngen
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseModerat
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:01.06 - 15.09
Sjøaure:01.06 - 15.09


Døgnkvote: 2 laks.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.  

Lager pdf. Vennligst vent ...