DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Sørelva

Vassdragsnummer

041.Z

Gytebestandsmål laks :

1025 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Hordaland

Utløpskommune:

Etne

Lengde lakseførende strekning:

15 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Ja

Utløp i nasjonal laksefjord:

Etnefjorden - Ølsfjorden

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Svært dårlig
Svært dårlig

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
LakselusAvgjørende
Rømt oppdrettslaks
VassdragsreguleringerIkke avgjørende
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
God
Svært dårlig
Svært dårlig
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringIngen
Kobber
Rømt oppdrettslaksLiten
Fremmede fiskearterLiten
LakselusStor
VannkraftutbygdJa
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftLiten
OverbeskatningIngen
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseStor
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:15.06 - 15.08
Sjøaure:15.06 - 15.08


Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.  

Lager pdf. Vennligst vent ...