DN_logo
Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://utv01.avinet.no/lakseregister2/default_embed.aspx?id=p6pJNtXkpz0swYQ" target="_blank">Du kan se innholdet i rammen her</a>

Annet navn:

Mæleelva

Vassdragsnummer

030.4Z

Gytebestandsmål laks :

648 kg hunnfisk

Utløpsfylke:

Rogaland

Utløpskommune:

Forsand

Lengde lakseførende strekning:

14 km

Nasjonalt laksevassdrag:

Nei

Utløp i nasjonal laksefjord:

Nei

Tegnforklaring


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært god
Svært god/god
Svært god/ god

Det vil kunne forekomme enkelte avvik fra statistikken hos SSB. En årsak er at Miljødirektoratet inkluderer rapportering av fangst som er meldt inn etter offisiell rapporteringsfrist.

PåvirkningsfaktorSjøørretSjørøye
Forsuring
Fysiske inngrepAvgjørende
LakselusAvgjørende
Rømt oppdrettslaks
Vassdragsreguleringer
 
Kategorisering er foretatt i år 2013


Bestandstilstand laks

Gytebestandsmåloppnåelse
og høstingspotensiale
Genetisk
integritet
Svært god
Svært god/god
Svært god/ god
PåvirkningsfaktorEffekt på laksen
G. salarisIngen
Fosfors
ForsuringLiten
Kobber
Rømt oppdrettslaksLiten
Fremmede fiskearterIngen
LakselusIngen
VannkraftutbygdNei
Vannkraft bortføring
Vannkraft annet
VannkraftIngen
OverbeskatningIngen
MiljøgifterIngen
SamferdselIngen
ArealinngrepIngen
LandbrukIngen
AvløpIngen
Annen_vannbrukIngen
FareklasseLiten
Vurderingsperiode2010-2014
Publisert2018


Laks:01.06 - 31.08


Døgnkvote: 2 laks.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Ikke åpnet: Mandag–onsdag.  

Lager pdf. Vennligst vent ...